W dniu 26 listopada odbył się warsztat strategiczny w którym udział wzięli pracownicy trzech połączonych przedsiębiorstw „Pomet” z Wronek, Nysy i Nowogardu. Warsztat prowadził profesjonalny trener i Dyrektor Generalny Jakub Kaczorowski.

Najważniejszym etapem było wspólne przygotowanie listy projektów, które uznane zostały za kluczowe oraz przypisanie osób do ich realizacji.

Ostatnim etapem warsztatu była praca w stworzeniu misji i wizji firmy „Pomet”. Była to praca każdej osoby polegająca na sformułowaniu misji i wizji, która tym samym została uznana za ustaloną.

misja-1536x857
wizja-1536x857